Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działki nr 887, 949/2, 949/10, 949/11 i 949/13

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działka nr 134/16

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 3 m. Morąg jako działka nr 363/1

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 3 m. Morąg jako działka nr 363/1

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działki nr 284/42 i 284/43

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działka nr 219/1

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działka nr 987/5

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruszewnia jako działki 202/3 i 202/5

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kruszewnia jako działki 202/3 i 202/5

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działka nr 949/4

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 577/27 o pow. 2009 m2

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działka nr 284/38

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działki nr 284/42 i 284/43

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 3 m. Morąg jako działki nr 10/3 i 1/7 o łącznej pow. 3054 m2

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 3 m. Morąg jako działki nr 10/1 i 1/5 o łącznej pow. 4607 m2

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działka nr 790/7

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 2 m. Morąg jako działki nr 935/29 i 935/30

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 1 m. Morąg jako działka nr 284/31 o pow. 1885 m2

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie sześciu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 289/28, 289/30, 289/32, 289/33, 289/34 i 289/35 poł. w obr. nr 1 m. Morąg

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 40/2 o pow. 0,0332 ha poł. w obr. nr 2 m. Morąg

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 289/26 o pow. 0,0465 ha

Przejdź do artykułu