Promocja projektów 2014-2020

Informacje o realizowanych i zrealizowanych przez Gminę unijnych projektach inwestycyjnych.

Przejdź do artykułu

Dotacje na budowę studni głębinowych w Gminie Morąg w 2024 roku

W 2024 roku mieszkańcy Gminy Morąg mogą starać się o dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych. Wysokość udzielanej dotacji wynosi 65% udokumentowanych, faktycznych wydatków, lecz nie więcej niż 12 000 zł brutto. Wnioski o udzielenie dotacji w 2024 roku można składać do 30 czerwca br.

Przejdź do artykułu

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Morąg na lata 2024 - 2030

Aktualnie rozpoczynamy zbieranie informacji o przedsięwzięciach, które różne podmioty planują realizować w Morągu na obszarze rewitalizacji w najbliższych latach. Pragniemy poznać Państwa pomysły i projekty na działania wspierające cele rewitalizacji, czyli rozwiązujące problemy społeczne, infrastrukturalne czy inne, ale także te wzmacniające potencjał całego obszaru. Nabór zakończy się 16 lutego br.

Przejdź do artykułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA - uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie: uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR

Przejdź do artykułu

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

W wyniku przeprowadzonych konsultacji w trybie ustawy o rewitalizacji powstał raport z konsultacji. Prezentujemy także wersję diagnozy z uwzględnieniem uwag.

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wsparcie inwestycji drogowych w Gminie Morąg

Przejdź do artykułu

Usuwanie azbestu w Gminie Morąg 2023

Informacje na temat działań podejmowanych w Gminie Morąg na zakres związany z usuwaniem azbestu

Przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały
Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

Informuję, iż w dniu 16.08.2023 r. rozpoczyna się okres zbierania uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg, który trwać będzie
30 dni i zakończy się w dniu 15.09.2023 r.

Autor: Tomasz Faraś , 2023-08-16

Przejdź do aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

Autor: Tomasz Faraś , 2023-08-08

Przejdź do aktualności

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycje realizowane z Rządowego Funduszu "Polski Ład"

Przejdź do artykułu

Przypominamy o spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców Gminy Morąg - Program „Czyste Powietrze”

Burmistrz Morąga zaprasza na spotkanie informacyjne skierowane do mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze".

Spotkanie odbędzie się dnia 15 czerwca 2023 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 12:00 w sali 26
(I piętro) Urzędu Miejskiego w Morągu.

Prowadzącym spotkanie będzie doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

2023-06-14, 9:58

Przejdź do aktualności

Program "CIEPŁE MIESZKANIE"

Gmina Morąg prowadzi nabór wniosków właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, którzy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany tzw. "kopciuchów" w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie". Środki na realizację Programu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przejdź do artykułu

Strategie, raporty, opracowania

Informacje na temat dokumentów strategicznych Gminy Morąg.

Przejdź do artykułu

Promocja projektów 2007-2013

Artykuł poświęcony promocji projektów z perspektywy finansowej 2007 -2013

Przejdź do artykułu

Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Morąg otrzymała rządowe wsparcie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 062 600 zł na realizowane zadania inwestycyjne.

Przejdź do artykułu

Fundusz Dróg Samorządowych

Dotyczy wsparcia finansowego udzielonego Gminie Morąg na realizację inwestycji drogowych.

Przejdź do artykułu

Dotacje na budowę studni głębinowych w Gminie Morąg

Informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Morąg na budowę studni głębinowej

Przejdź do artykułu

Rewitalizacja w Gminie Morąg

Informacje poświęcone tematyce związanej z rewitalizacją.

Przejdź do artykułu