Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal niemieszkalny nr 6 w budynku gospodarczym na działce nr 110/34 w obr. Słonecznik - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 114/20, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 148, poł. w obr. Gulbity - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na użytkowania wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 25/12, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na użytkowania wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 14 w budynku nr 23 przy ul. Pułaskiego - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 93/1, 93/2, i 93/5, poł. w obr. nr 1 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 93/3 i 100/10 oraz 93/4 i 100/9, poł. w obr. nr 1 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 1004, poł. w obr. nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 3122/15, poł. w obr. Bogaczewo - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz - działki nr 138/5, 139/7 i 139/8, poł. w obr. Kruszewnia - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale mieszkalne nr 3 i 4 w budynku nr 2 przy ul. Warmińskiej w Morągu - na rzecz najemców

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale mieszkalne nr 1 i 2 w budynku nr 2 przy ul. Warmińskiej w Morągu - na rzecz najemców

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 16 przy ul. Warmińskiej w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 25/13, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na użytkowania wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1002 i 1003, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 19 w budynku nr 4 przy ul. 11 Listopada w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal niemieszkalny nr 13 w budynku gospodarczym na działce nr 110/34 w obr. Słonecznik - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal niemieszkalny nr 17 w budynku gospodarczym na działce nr 110/34 w obr. Słonecznik - w drodze przetargu

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 287/1, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 184/1, poł. w obr. Bramka - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 591/2, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 998, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do przeniesienia prawa własności w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 234/1, poł. w obr. Złotna - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 136/20, poł. w obr. Gulbity - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 226/3, poł. w obr. Bogaczewo - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 12 w budynku nr 142 w Żabim Rogu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 595/9, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1/8, 1/9 i 1/10, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1000 i 1001, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 28 w budynku nr 7 Pl. Jana Pawła II w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 18 w budynku nr 137 w Żabim Rogu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 717/48, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 143/18-143/25, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 363/1, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 948/40, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 139/18, poł. w obr. Gulbity - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 134/16, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 887, 949/2, 949/10, 949/11 i 949/13, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 717/38, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 944/19 i 944/20 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - działki nr 93/2 i 93/3 poł. w obr. Kruszewnia

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 987/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 202/3 i 202/5, poł. w obr. Kruszewnia - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 63/6, 63/7 i 63/8, poł. w obr. Maliniak - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 38/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nakładów

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 949/4, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - udział 3/5 w działce nr 169/3, poł. w obr. Rolnowo

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 219/1, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 15/16, 15/20 i 15/23 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 725/107 poł. w obr.Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 949/5 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr: 577/27 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 577/28 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 10/1 i 1/5 oraz 10/3 i 1/7 poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki 935/29 i 935/30 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 381/2 poł. w obr. Żabi Róg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 123 i 134/15 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 6/10 poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste - działka nr 935/28 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawienie warunków zagospodaro

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 717/87 poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 45A przy ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 724/41 poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 664/13 i 664/15 oraz 664/14 i 664/16 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 715/27 i 715/28 poł. w obr. Kretowiny - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 790/7 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 12/20 i 12/21, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 501, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 7 w budynku nr 7 przy ul. Żeromskiego w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 25/10, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164, poł. w obr. Jurki - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 81/6 i 81/7, poł. w obr. Kretowiny - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1/2 i 1/3, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 258/73, poł. w obr. Nr 1 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 602/2, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 664/9, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/25, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/26, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 935/28, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 631/2, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. 11 Listopada 5

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 17 w budynku nr 4A przy ul. 11 Listopada w Morągu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 7 w budynku nr 137 w Żabim Rogu - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 2 w budynku nr 13 w Bożęcinie - na rzecz najemcy

Przejdź do artykułu