Aktualności


Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Gminie Morąg

Gmina Morąg otrzymała dotację celową ze środków budżetu państwa w wysokości 51 000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo

2023-06-05, 13:08

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.

Poznaj Polskę

Gmina Morąg otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

2023-06-05, 11:29

Przejdź do wszystkich aktualności

Miejski szlak turystyczny


Logotypy UE, RP, Funduszy Europejskich oraz województwa Warmińsko_mazurskiego